Cung cấp lốc tủ lạnh Kulthorn chính hãng, đa dạng công suất

Hotline/ Zalo: 0911.622.059 ( Huyền )

 

Các model có hiện tại Công Ty

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  1/6 HP: C-BZN140L5Z

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  1/5 HP: C-BZN175L5

– Lốc tủ lạnh Kulthorn 1/4 HP: C-BZN200L5Y

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  1/3 HP: C-BZN250L5Z

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  3/8 HP: AE2416Y

– Lốc tủ lạnh Kulthorn   5/8 HP: AE2425ZK-SR

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  5/7HP: AE2428ZK-SR

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  1 HP: CA2435Z

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  7/8 HP: WJ2435ZK-P

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  1,41 HP: WJ2455ZK-P

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  1,62 HP: AW2464ZK

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  2,38 HP: AW2495ZK-P

– Lốc tủ lạnh Kulthorn   2,38 HP: AW2495Z-9

– Lốc tủ lạnh Kulthorn   3.38 HP: AW2512ZXG

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  1 HP: WJ9470GK-SA

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  1,34 HP: WJ9485GK-SA

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  1,8 HP: WJ9513E

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  1,93 HP: AW4522EK

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  2,43 HP: AW4528EK-SA

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  2,69 HP: AW4532EK-SA

– Lốc tủ lạnh Kulthorn   2,5 HP: AW5530E-9

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  2.85 HP: AW5535E-9

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  3,06 HP: AW5538E-9

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  3.55 HP: AW5542E-9

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  1 HP: WJ5510EK

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  1,34 HP: WJ5516EK

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  1,93 HP: AW5522EK

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  2,43 HP: AW5528EK

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  2,69 HP: AW5532EK

– Lốc tủ lạnh Kulthorn   3,15 HP: AW5538E

– Lốc tủ lạnh Kulthorn  3,59 HP: AW5542E

Liên hệ: 0911.622.059 để được hỗ trợ báo giá chi tiết

Trả lời

Call Now