Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

Liên hệ 0911622059 – Chuyên cung cấp Block máy nén lạnh Kulthorn tại công ty An Khang ( TP. Hồ Chí Minh ).

CÁC MODEL MÁY NÉN LẠNH KULTHORN:

Gas lạnh: R134a, Điện áp: 220V / 50Hz. Dùng cho tủ lạnh, tủ đông, cây nước, uống nóng lạnh…

Máy nén lạnh C-BZN140L5Z 1/6 HP
Máy nén lạnh C-BZN175L5 1/5 HP
Máy nén lạnh C-BZN200L5Y 1/4 HP
Máy nén lạnh C-BZN250L5Z 1/3 HP
Máy nén lạnh AE2416Y 3/8 HP
Gas lạnh: R404, Điện áp: 220V / 50Hz. Dùng cho tủ mát, tủ đông, kho lạnh, kho đông…

Máy nén lạnh AE2425ZK-SR 5/8 HP
Máy nén lạnh AE2428ZK-SR 5/7 HP
Máy nén lạnh CA2435Z 1 HP
Máy nén lạnh WJ2435ZK-P 7/8 HP
Máy nén lạnh WJ2455ZK-P 1,41 HP
Máy nén lạnh AW2464ZK 1,62 HP
Máy nén lạnh AW2495ZK-P 2,38 HP
Gas lạnh: R404, Điện áp: 380-420V/50Hz 
Máy nén lạnh AW2495Z-9 2,38 HP
Máy nén lạnh AW2512ZXG 3,38 HP
Gas lạnh: R22, Điện áp: 220V / 50Hz; Dùng cho tủ mát, kho mát, máy sấy khí,…

Máy nén lạnh WJ5510EK 1 HP
Máy nén lạnh WJ5516EK 1,34 HP
Máy nén lạnh AW5522EK 1,93 HP
Máy nén lạnh AW5528EK 2,43 HP
Máy nén lạnh AW5532EK 2,69 HP
Máy nén lạnh AW5538E 3,15 HP
Máy nén lạnh AW5542E 3,59 HP
Gas lạnh: R22 / R407, Điện áp: 220V / 50Hz; Dùng cho tủ mát, kho mát, máy sấy khí,…

Máy nén lạnh WJ9470GK-SA 1,0 HP
Máy nén lạnh WJ9485GK-SA 1,3 HP
Gas lạnh: R404, Điện áp: 220V / 50Hz; Dùng cho kho mát, máy sấy khí,…
Máy nén lạnh WJ9513Z 1,80 HP

Gas lạnh: R22, Điện áp: 220V / 50Hz; Dùng cho kho mát, máy sấy khí,…
Máy nén lạnh AW4522EK 1,93 HP
Máy nén lạnh AW4528EK-SA 2,43 HP
Máy nén lạnh AW4532GK-SA 2,69 HP
Gas lạnh: R22, Điện áp: 380V / 50Hz; Dùng cho kho mát, máy sấy khí,…
Máy nén lạnh AW5530E-9 2,50 HP
Máy nén lạnh AW5535E-9 2,85 HP
Máy nén lạnh  AW5538E-9 3,06 HP
Máy nén lạnh  AW5542E-9 3,55 HP
Dùng cho điều hòa không khí công nghiệp 380-420V/ 50Hz; Gas lạnh: R410
Máy nén lạnh Panasonic C-SBN373H8D: 5,0 HP
Dùng cho điều hòa không khí công nghiệp 380-420V/ 50Hz; Gas lạnh: R22
Máy nén lạnh Panasonic C-SB373H8G: 5,0 HP
Máy nén lạnh Panasonic C-SC753H8H: 10 HP
Máy nén lạnh Panasonic C-SC863H8H: 12 HP
Máy nén lạnh Panasonic C-SBN303L8A: 4 HP
Máy nén lạnh Panasonic C-SBN373L8A: 5 HP
Máy nén lạnh Panasonic C-SBN453L8A: 6 HP

Call Now