Hiển thị 1–12 của 48 kết quả

Liên hệ 0911622059 – Chuyên cung cấp Block máy nén lạnh Danfoss tại công ty An Khang ( TP. Hồ Chí Minh ).

Gas lạnh: R22 / R404 ,…. Điện áp: 380V / 50Hz

MODEL MÁY NÉN LẠNH DANFOSS SCROLL:

 • Máy nén Danfoss 8 HP: SM110S4VC
 • Máy nén Danfoss 9 HP: SM110S4VC
 • Máy nén Danfoss 10 HP: SM120S4VC
 • Máy nén Danfoss 12 HP: SM148T4VC
 • Máy nén Danfoss 13 HP: SM161T4VC
 • Máy nén Danfoss 15 HP: SM185S4CC

MODEL MÁY NÉN DANFOSS PISTON:

 • Máy nén Danfoss 2 HP: MT22JC4BVE / MTZ22JC4BVE
 • Máy nén Danfoss 2.5 HP: MT28JE4AVE / MTZ28JE4AVE
 • Máy nén Danfoss 3 HP: MT36JG4EVE / MTZ36JG4AVE
 • Máy nén Danfoss 3.5 HP: MT40JH4EVE / MTZ40JH4AVE
 • Máy nén Danfoss 4 HP: MT44HJ4BVE / MTZ44HJ4BVE
 • Máy nén Danfoss 4.5 HP: MT50HK4CVE / MTZ50HK4CVE
 • Máy nén Danfoss 4.7 HP: MT56HL4DVE / MTZ56HL4BVE
 • Máy nén Danfoss 5 HP: MT64HM4DVE / MTZ64HM4CVE
 • Máy nén Danfoss 6 HP: MT72HN4AVE / MTZ72HN4AVE
 • Máy nén Danfoss 7 HP: MT80HP4AVE / MTZ80HP4AVE
 • Máy nén Danfoss 8 HP: MT100HS4EVE / MTZ100HS4AVE
 • Máy nén Danfoss 10 HP: MT125HU4DVE / MTZ125HU4VE
 • Máy nén Danfoss 13 HP: MT160HW4DVE / MTZ160HW4AVE

Call Now